Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη προκηρύσσει διαγωνισμό πρόσληψης ιδιωτών για τις ανάγκες ασφάλειας ή φρούρησης εγκαταστάσεων ή χώρων της Τράπεζας της Ελλάδας και συνοδεία χρηματαποστολών της.

 

 

0 διαγωνισμός αφορά 76 συνολικά άτομα σε διάφορα καταστήματα της τράπεζας.

 

Τα 4 από αυτά θα προσληφθούν για να εργαστούν στο κατάστημα της Τράπεζας της 

Ελλάδας στην Καβάλα. 

 

Οι θέσεις αφορούν 3 αποφοίτους Λυκείου και η 1 απόφοιτο ΤΕΕ. 

 

Οι υποψήφιοι μεταξύ άλλων πρέπει να έχουν ηλικία 21 έως 30 έτη και ανάστημα τουλάχιστον 1,70.

 

Οι αιτήσεις γίνονται στο Αστυνομικό Τμήμα κατοικίας τους από την Παρασκευή 26 Μαρτίου κι έως τις 16 Απριλίου.