Σε σταθερά ανοδική τροχιά κινείται η επιχείρηση θερμομόνωσης και  συνθετικών κουφωμάτων Θερμοπλαστική ΑΒΕΕ με έδρα τη Καβάλα. Σύμφωνα με τα συμπεράσματα πανελλαδικής έρευνας της New Times στις  σημαντικότερες (βάσει κύκλου εργασιών) παραγωγικές επιχειρήσεις της χώρας, τα συμπεράσματα της οποίας θα παρουσιαστούν στο ετήσιο ψηφιακό forum με θέμα Export Leaders 2021 – Η Ελλάδα της εξωστρέφειας, η Θερμοπλαστική ΑΒΕΕ αύξησε τον κύκλο εργασιών της από 14,3 εκατ. ευρώ το 2018 σε 18,3 εκατ. ευρώ το 2019 και τα καθαρά της κέρδη από μόλις 82,9 χιλ ευρώ το 2018 σε πάνω από 1,5 εκατ. ευρώ το 2019.

 

Η βελτίωση των οικονομικών επιδόσεων της εταιρείας συνδέεται με διαρκή ανανέωση της παραγωγικής της υποδομής. Αποκαλυπτικό είναι το γεγονός ότι το 2020 η επιχείρηση προχώρησε σε υλοποίηση επενδυτικού σχεδίου ύψους 1,5 εκατ. ευρώ που αφορά την αναβάθμιση της μονάδας με 3η γραμμή παραγωγής διπλών και τριπλών υαλοπινάκων για μεγαλύτερες επιφάνειες.