Σε πολύ χαμηλά επίπεδα, κάτω από τη βάση, ήταν και φέτος οι βάσεις εισαγωγής στα περισσότερα πανεπιστημιακά τμήματα της Καβάλας. Εξαίρεση αποτέλεσε το τμήμα Χημείας που η βάση του είναι αρκετά ψηλά και φέτος. 

 

Σε σχέση με πέρυσι, τα τμήματα Διοίκησης, Λογιστικής και Πληροφορικής παρουσιάζουν μικρή άνοδο στις βάσεις εισαγωγής. Στον αντίποδα, τα τμήματα Φυσικής και Χημείας έκαναν «βουτιά» της τάξης των 3.000 και 2.000 μορίων αντίστοιχα, ακολουθώντας την πανελλαδική τάση στα συγκεκριμένα μαθήματα. 

 

Υπενθυμίζεται ότι η ίδρυση του Τμήματος Γεωλογίας που επρόκειτο να λειτουργήσει φέτος για πρώτη φορά στην Καβάλα, «πάγωσε» με απόφαση της σημερινής κυβέρνησης. 

 

Αναλυτικά, οι βάσεις εισαγωγής στα τμήματα του Διεθνούς Πανεπιστημίου στην Καβάλα, στη γενική κατηγορία του 90% από ημερήσια ΓΕΛ, διαμορφώνονται το 2020 ως εξής: 

(σε όποιες κατηγορίες χρειάζονταν λιγότερα μόρια για την εισαγωγή σε κάποιο τμήμα, οι περιπτώσεις σημειώνονται με αστερίσκο) 

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  

Αρχικές θέσεις: 242

Θέσεις κατόπιν μεταφοράς: 257 

Επιτυχόντες: 257 

16.200 ο πρώτος

4.750 ο τελευταίος

Διαφορά: +287 μόρια από πέρυσι 

 

**Υπάρχουν περιπτώσεις εισαγωγής υποψήφιων από την κατηγορία του 10% από ημερήσια ΕΠΑΛ με 2.602 μόρια, από Εσπερινό Λύκειο με 2.250 μόρια και από Ημερήσια ΓΕΛ- Παλαιό σύστημα με 1.628 μόρια 

 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  

Αρχικές θέσεις: 253

Θέσεις κατόπιν μεταφοράς: 279 

Επιτυχόντες: 279 

12.675 ο πρώτος

5.800 ο τελευταίος

Διαφορά: +85 μόρια από πέρυσι 

 

**Υπάρχουν περιπτώσεις εισαγωγής υποψήφιων από την κατηγορία του 10% από ημερήσια ΕΠΑΛ με 2.186 μόρια, από την κατηγορία Ημερήσια ΓΕΛ Παλαιό Σύστημα με 3.506 μόρια και από την κατηγορία 10% από ημερήσια ΕΠΑΛ με 4.210 μόρια

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  

Αρχικές θέσεις: 174

Θέσεις κατόπιν μεταφοράς: 174 

Επιτυχόντες: 174

16.050 ο πρώτος

9.725 ο τελευταίος

Διαφορά: +128 μόρια από πέρυσι 

 

**Υπάρχουν περιπτώσεις εισαγωγής υποψήφιων από την κατηγορία Αλλογενείς Ε.Ε. με 10.684 μόρια, από την κατηγορία Αλλογενείς εκτός Ε.Ε. με 11.800 μόρια, από την κατηγορία του 10% από ημερήσια ΕΠΑΛ με 7.186 μόρια και από την κατηγορία Ημερήσια ΓΕΛ παλαιό σύστημα με 4.832 μόρια – Ένας υποψήφιος από την κατηγορία Εσπερινά Λύκεια πέρασε στο τμήμα αυτό με μόλις 1.000 μόρια! 

 

ΦΥΣΙΚΗΣ 

Αρχικές θέσεις: 154

Θέσεις κατόπιν μεταφοράς: 154 

Επιτυχόντες: 154

12.225 ο πρώτος

5.800 ο τελευταίος

Διαφορά: -3.169 μόρια από πέρυσι 

 

*Υπάρχουν περιπτώσεις εισαγωγής υποψηφίων από την κατηγορία Ημερήσια ΓΕΛ Παλαιό Σύστημα με 5.174 μόρια 

 

ΧΗΜΕΙΑΣ  

Αρχικές θέσεις: 163

Θέσεις κατόπιν μεταφοράς: 163 

Επιτυχόντες: 163

16.350 ο πρώτος

13.800 ο τελευταίος

Διαφορά: -2.054 μόρια από πέρυσι 

 

**Υπάρχει περίπτωση υποψήφιου από την κατηγορία Εσπερινά Λύκεια που πέρασε σε αυτό το τμήμα με 2.050 μόρια