Στην περιοχή του Τίμιου σταυρού τοποθετήθηκαν χθες Τετάρτη 27 Νοεμβρίου αισθητήρες για τη συγκέντρωση κυκλοφοριακών δεδομένων από το συγκεκριμένο σημείο, στο πλαίσιο του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας που υλοποιεί ο δήμος Καβάλας. Οι αισθητήρες θα παραμείνουν εκεί για δυο -τρεις ημέρες, προκειμένου να καταγράψουν τα δεδομένα του κυκλοφοριακού φόρτου της περιοχής. Τα δεδομένα αυτά μαζί με εκείνα που θα συλλεχθούν από διάφορα σημεία της πόλης της Καβάλας θα μελετηθούν και θα αποτελέσουν το στρατηγικό σχέδιο του δήμου Καβάλας για τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των δημοτών. Ο βασικός στόχος του προγράμματος είναι η βελτίωση της προσβασιμότητας και ποιότητας ζωής αντί της βελτίωσης της χωρητικότητας του οδικού δικτύου για την διευκόλυνση της κυκλοφοριακής ροής

 

 

 

Το έργο της κατάρτισης του ΣΒΑΚ έχει αναλάβει ιδιώτης εργολάβος, η όλη μελέτη ανέρχεται στο ποσό των 78.000 ευρώ και θα χρηματοδοτηθεί από το Πράσινο Ταμείο.