Το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας πραγματοποιεί ανοιχτή εκδήλωση για την παρουσίαση του έργου 

 

«Ενεργειακή Αναβάθμιση του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας - Παραγωγή Ενέργειας με ΣΗΘΥΑ και ενσωμάτωση Μέτρων Εξοικονόμησης Ενέργειας» του ΕΠ «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, συνολικού προϋπολογισμού 2.460.439,56 ευρώ.

 

Η εκδήλωση θα λάβει χώρα στο Αμφιθέατρο του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας την Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου 2019, ώρα 11.00 π.μ. 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ 

ΚΑΡΑΣΑΒΒΟΓΛΟΥ Γ.ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

(δελτίο Τύπου)