Πρωτοσέλιδα

 

 

 

 

 

Σε συνέχεια των συσκέψεων και των ενεργειών που πραγματοποιήθηκαν και   που αφορούσαν στις καθυστερήσεις διεκπεραίωσης πολεοδομικών υποθέσεων, πραγματοποιήθηκε σήμερα Πέμπτη 16 Μάϊου 2019, συνάντηση στο γραφείο της Δημάρχου Καβάλας. Στην συνάντηση  συμμετείχαν η δήμαρχος Δήμητρα Τσανάκα,  η  αντιδήμαρχος Τεχν. Υπηρεσιών & Υ.ΔΟΜ. Καβάλας Ευαγγελία Δρακονάκη, ο Πρόεδρος το Τ.Ε.Ε. Αν. Μακεδονίας Μιχάλης Παπαδόπουλος, ο Γενικός Γραμματέας του Τ.Ε.Ε. Α.Μ.  Απόστολος Παυλίδης και ο Δ/ντης Υ.ΔΟΜ. Καβάλας Μιχάλης Φλώρος.

 

Σε μία προσπάθεια εκτόνωσης της κατάστασης έγινε αναλυτική και εμπεριστατωμένη συζήτηση των δυσκολιών (καθυστερήσεις έκδοσης αδειών , υποστελέχωση υπηρεσίας δόμησης, νέο νομοθετικό πλαίσιο κλπ)  που αναμφίβολα απασχολούν τον τεχνικό κόσμο τις υπηρεσίες και τον πολίτη. Συμφωνήθηκε ένα πλαίσιο άμεσων κατά το δυνατόν ενεργειών για την αντιμετώπισή τους ώστε:

 

Να δοθεί λύση στο φλέγoν ζήτημα της χορήγησης βεβαίωσης  όρων δόμησης από το Δήμο Θάσου.

 

Να συναφθεί προγραμματική σύμβαση με καταρχήν συμμετοχή του Δήμου Καβάλας  και το Τ.Ε.Ε. Α.Μ. Αντικείμενό της θα είναι η διεξαγωγή έρευνας για την καταγραφή κοινών και επαναλαμβανόμενων ελλείψεων υποβαλλόμενων φακέλων στις Υ.ΔΟΜ. του νομού, για τη χορήγηση άδειας δόμησης, με στόχο την επιτάχυνση της διαδικασίας ελέγχου.

 

Να υλοποιηθούν από κοινού συντονισμένες προσπάθειες του   Τ.Ε.Ε. Α.Μ. και του Δήμου Καβάλας, για την επίλυση νομοθετικών κενών που θα επιτρέψουν τον έλεγχο αδειών από άλλες Υ.ΔΟΜ., έως την έκδοση του προεδρικού διατάγματος για την ελάχιστη στελέχωση των υπηρεσιών.