Πρωτοσέλιδα

Καιρός σήμερα και πρόγνωση καιρού για κάθε περιοχή

 

 

 

 

Δημοσιεύτηκε η πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο πρόγραμμα που αφορά στην ενίσχυση του ερευνητικού δυναμικού (ανθρώπινο δυναμικό και υποδομές) σε παραμεθόριες και νησιωτικές Περιφέρειες της χώρας, καθώς και σε Περιφέρειες με χαμηλές επιδόσεις στην Έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη, από το Πρόγραμμα Περιφερειακής Αριστείας. Το συνολικό ύψος χρηματοδότησης είναι 45 εκ. € με δυνατότητα να φτάσει τα 54 εκ. €.

 

Η συγκεκριμένη δράση έρχεται να συμβάλλει στην εξομάλυνση των περιφερειακών ανισοτήτων δίνοντας την ευκαιρία σε συγκεκριμένες Περιφέρειες να ενισχύσουν το ερευνητικό τους δυναμικό μέσα από την ανάπτυξη ή αναβάθμιση ερευνητικών υποδομών και την ενίσχυση δραστηριοτήτων όπως η παροχή υπηρεσιών, ιδιαίτερα προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τον παραγωγικό τομέα γενικότερα. 

 

Η δράση αφορά τις Περιφέρειες: Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, Δυτική Μακεδονία, Ήπειρο, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησο, Βόρειο Αιγαίο, Νότιο Αιγαίο και Ιόνια Νησιά.

 

Στο Πρόγραμμα μπορεί να συμμετέχουν ΑΕΙ ή και ερευνητικοί φορείς των Περιφερειών αυτών και υπάρχει η δυνατότητα συνεργασίας με φορείς και από άλλες Περιφέρειες της χώρας. Σε κάθε περίπτωση όμως, τα ερευνητικά έργα που θα επιλεγούν θα αφορούν και θα υλοποιηθούν αποκλειστικά στις επιλέξιμες Περιφέρειες.