Πρωτοσέλιδα

 

 

 

 

 

Ο Εμπορικός Σύλλογος Καβάλας σε ανακοίνωσή του δηλώνει πάντα παρόνγια να συνδράμει σε μια κοινή προσπάθεια με όλες του τις δυνάμεις. Στην περίπτωση της Βιομηχανίας Φωσφορικών Λιπασμάτων υποστηρίζουμε ότι η απρόσκοπτη λειτουργία της στην περιοχή μας είναι απαραίτητη και ζωτικής σημασίας για την τοπική οικονομία. Αποτελεί την βασική πηγή εισοδήματος για εκατοντάδες εργαζόμενους σε αυτήν και έναν σημαντικό τροφοδότη στην αλυσίδα της αγοράς. Πρέπει να δοθεί μια λύση στο θέμα που προέκυψε στην προμήθεια του φυσικού αερίου και να διασφαλιστούν όλες οι θέσεις εργασίας άμεσες και έμμεσες  και συγχρόνως  η ομαλή ροή στην τοπική οικονομία.