Πρωτοσέλιδα

 

 

 

 

Πολύ χαμηλό είναι το ποσοστό ενημέρωσης των πολιτών στη Θάσο για τη διαδικασία δήλωσης ιδιοκτησίας στο Κτηματολόγιο. Δύο μήνες μετά την έναρξη των δηλώσεων και λιγότερο ένα μήνα πριν την καταληκτική προθεσμία, δεν έχει δηλωθεί ούτε το 4% των ιδιοκτησιών

 

Τα στατιστικά στοιχεία που αφορούν στην πρόοδο της διαδικασίας των δηλώσεων προκαλούν ανησυχία αφού φαίνεται ότι αυτή γίνεται με «ρυθμούς χελώνας». Η περιοχή της Θάσου αναφέρεται μαζί με την περιοχή της Ροδόπης, μιας και ως «πακέτο» μπήκαν στο τελευταίο στάδιο της κτηματογράφησης. Η συλλογή δηλώσεων άρχισε στις 10 Δεκεμβρίου 2018 και έως τις 30 Ιανουαρίου 2019 είχαν συλλεχθεί μόλις 11.242 δηλώσεις σε ένα σύνολο 467.884 δηλώσεων που εκτιμάται ότι πρέπει να δηλωθούν στις περιοχές αυτές. Μιλάμε για ένα ποσοστό της τάξης του 2,4%! 

 

Στις 10 Φεβρουαρίου 2019, οι δηλώσεις είχαν ανέλθει στις 17.305, δηλαδή σε ποσοστό 3,7%. Οι ρυθμοί φαίνονται εξαιρετικά χαμηλοί κι ας έχει περάσει ένα ολόκληρο δίμηνο από την έναρξη των δηλώσεων. 

 

Η προθεσμία για την υποβολή των δηλώσεων λήγει στις 12 Μαρτίου 2019, δηλαδή σε λιγότερο από ένα μήνα. Αν και είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα δοθεί παράταση, οι ρυθμοί είναι τόσο χαμηλοί που φαίνεται αδύνατο να ολοκληρωθεί μέσα σε εύλογες προθεσμίες. 

 

Οι αρμόδιες υπηρεσίες σε συνεργασία με τους ιδιώτες που ανέλαβαν την κτηματογράφηση οφείλουν να κινηθούν τάχιστα ώστε να ενημερωθεί και να ευαισθητοποιηθεί ο κόσμος, όπως άλλωστε είχε γίνει και στο παρελθόν στην περιοχή της Καβάλας και αλλού, με εντατικές διαφημιστικές καμπάνιες και ενημέρωση πληθυσμού. Σε διαφορετική περίπτωση, πολλοί θα βρεθούν προ εκπλήξεων…