Πρωτοσέλιδα

 

 

 

 

 

O ΟΑΕΔ γνωστοποιεί την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 500 ατόμων πανελλαδικά. Από αυτές τις θέσεις, οι 13 είναι στο νομό Καβάλας.  Πρόκειται για θέσεις τετράωρης απασχόλησης 24/μηνης διάρκειας (και όχι πέραν της 2/7/2021) για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων καθαριότητας των κτιρίων του Ο.Α.Ε.Δ. εντός διαφόρων νομών.

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά την αίτηση – υπεύθυνη δήλωση ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 μέσω των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της Διαδικτυακής Πύλης του ΟΑΕΔ ( www.oaed.gr ). Για την υποβολή αιτήσεων υπάρχει περιθώριο τουλάχιστον έως τις 11 Φεβρουαρίου 2019

 

ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΚΕΤΕΚ - ΕΠΑ.Σ.- ΙΕΚ (Καβάλα): 8 θέσεις ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας

ΠΔ Αν. Μακεδονίας-Θράκης (Καβάλα): 1 ΥΕ θέση Προσωπικού Καθαριότητας

ΚΠΑ2 Καβάλας (Καβάλα): 1 θέση ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας

ΚΠΑ2 Χρυσούπολης (Χρυσούπολη): 1 θέση ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας

ΚΠΑ2 Ελευθερούπολης (Ελευθερούπολη): 1 θέση ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας

ΚΠΑ2 Θάσου: (Λιμένας): 1 θέση ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας

 

Σημειώνεται ότι όλες οι θέσεις αφορούν σε ημιαπασχόληση (4 ώρες ημερησίως) και για συμβάσεις διάρκειας 2 ετών (24 μηνών) οι οποίες θα έχουν ημερομηνία λήξης το πολύ έως τις  2/7/2021.