Πρωτοσέλιδα

Καιρός σήμερα και πρόγνωση καιρού για κάθε περιοχή

 

 

 

 

Το 1ο Εργαστηριακό Κέντρο Καβάλας συμμετείχε σε Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ με θέμα: «current status and future prospects of renewable energy in europe» (Τρέχουσα κατάσταση και μελλοντικές προοπτικές της ανανεώσιμης ενέργειας στην Ευρώπη). 

 

Η συνάντηση καθηγητών/μαθητών διεξήχθη στο Κάθερες της Ισπανίας από τις 18 Νοεμβρίου έως τις 22 Νοεμβρίου 2018. Τρεις εκπαιδευτικοί του 1ου Εργαστηριακού Κέντρου Καβάλας, συνόδευσαν τέσσερις μαθητές του 1ου ΕΠΑΛ Καβάλας. 

 

Σε συνεργασία με αποστολές από την Ισπανία, την Ιταλία, την Δημοκρατία της Τσεχίας και την Πολωνία, μελέτησαν και παρουσίασαν στοιχεία ενεργειακής κατανάλωσης τόσο των σχολείων τους όσο και των οικιών της κάθε χώρας, όπως αυτά προέκυψαν από ερωτηματολόγιο που είχε συμπληρωθεί από μαθητές των σχολείων. 

 

Παράλληλα με τις εργασίες του προγράμματος που πραγματοποιήθηκαν στο σχολείο I.E.S. El Brocense, επισκέφθηκαν εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας από Βιομάζα στο Miajadas, το μουσείο Vostell, το Ρωμαϊκό θέατρο και το μουσείο στη Merida καθώς και έναν προστατευμένο βιότοπο.

 

Στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής επίσκεψης παρουσιάστηκε το επίσημο βίντεο της Δημοφέλειας για την Καβάλα και προσφέρθηκαν τοπικά εδέσματα στους διοργανωτές και τους εκπροσώπους των αποστολών του προγράμματος.

 

Η επόμενη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στη Πράγα, την 2η εβδομάδα του Μαρτίου του 2019.

 

Ο Διευθυντής

Ναλμπάντης Λ. Στέφανος 

Διπλ. Ηλ/γος Μηχ/κος M.Sc