Πρωτοσέλιδα

 

 

 

 

Ο Δήμος Καβάλας ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (διάρκειας ενός έτους)  συνολικά έξι (6) ατόμων για την υλοποίηση των συνοδευτικών µμέτρων στο πλαίσιο της Πράξης «Αποκεντρωµένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών µέτρων 2018-2019 – Κ.Σ. Καβάλας/Θάσου» µε Κωδικό ΟΠΣ 5029035 του Ε.Π. «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδροµής», ΤΕΒΑ 2014 – 2020.

 

 

Συγκεκριμένα οι θέσεις αφορούν σε 2 άτομα ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών, 1 άτομο ΠΕ Ψυχολόγων, 1 άτομο ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, 1 άτομο ΠΕ Γυμναστών, 1 άτομο ΔΕ Ζωγραφικής.